ORGANIZACJA SZKOLEŃ
    Usługa obejmuje zorganizowanie dowolnego szkolenia (wykonanie w imieniu Klienta wszelkich czynności koncepcyjnych i organizacyjnych związanych z rekrutacją i obsługą szkolenia bez zatrudnienia wykładowców), jak i przeprowadzenie szkolenia wraz z zatrudnieniem wykładowców oraz sprawdzaniem poziomu zadowolenia uczestników szkolenia.

Zakres usługi jest uzależniony od potrzeb i oczekiwań Klienta. W standardzie organizacja i prowadzenie szkolenia obejmuje:
• przygotowanie programu szkolenia: zakres zadań objętych usługą, harmonogram, liczba i kryterium doboru uczestników, miejsce, termin,
• obsługa szkolenia: zapewnienie wykładowców oraz miejsca szkolenia, zaproszenie wybranych osób, przygotowanie sprzętu,
   oznakowanie materiałów i sal szkoleniowych
• przygotowanie materiałów szkoleniowych
• ocena szkolenia przeprowadzona na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

Oferta otwarta
    Szkolenie otwarte realizowane jest w ustalonym z góry terminie i z wybranej tematyki. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba zainteresowana tematem, z którym zapoznaje się poprzez otrzymane zaproszenia wraz z harmonogramem spotkania.

Oferta zamknięta
    Szkolenie realizowane jest w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie Klienta. Forma prowadzenia oraz sposób realizacji usługi zależy ściśle od Państwa potrzeby oraz wymagań. Uczestnikami szkolenia są osoby wytypowane przez Klienta do udziału w spotkaniu.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Wybrane elementy szkoleń według podziału tematycznego:

SZKOLENIA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
• Partnerstwo publiczno-prywatne
• Prawne aspekty działalności samorządu terytorialnego
• Zamówienia publiczne

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW JST / FIRM
• Obsługa klienta trudnego
• Podstawy zarządzania – skuteczna motywacja, zarządzanie czasem, zarządzanie personelem
• Zamówienia publiczne

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
• Zarządzanie strategiczne w organizacji pozarządowej (definiowanie zadań statutowych, otoczenie partnerskie, strategia działalności i rozwoju,
   kluczowe czynniki sukcesu, krótkofalowe i długofalowe planowanie, zarządzanie zmianą)
• Działalność gospodarcza a działalność odpłatna pożytku publicznego,
• Omówienie zasad działalności organizacji pożytku publicznego,
• Przejrzystość zarządzania finansami
• Budowanie partnerstwa publiczno – społeczno –prywatnego oraz zarządzanie projektami partnerskimi

NK Investment Sp. z o.o. - Centrum Wsparcia Biznesu, Wełniany Rynek 12 lok. 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Copyright © 2007-2012 Systemy Komputerowe ADAMNA - Wszelkie prawa zastrzeżonestat4u