Rozpoczęcie działalności
    Przedsiębiorcom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą bądź ją rozwinąć, oferujemy pomoc w sprawnym przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego. W szczególności, w imieniu klienta występujemy do odpowiednich instytucji i urzędów celem uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń, decyzji oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej i szybkiej realizacji inwestycji. W trakcie trwania inwestycji sporządzamy i opiniujemy umowy z poszczególnymi wykonawcami, a także nadzorujemy i koordynujemy pod względem prawnym realizację umów i zleceń.

    Polski system prawny pozwala na dość szeroki wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. Za podstawowy model jej prowadzenia uznawana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, która jednak w wielu wypadkach okazuje się być niewystarczającą, a nawet szkodliwa i niebezpieczna. Przede wszystkim nie zapewnia ona odpowiedniej ochrony prywatnego majątku właściciela przedsiębiorstwa oraz nie pozwala na wprowadzenie do przedsiębiorstwa większej ilości właścicieli. Naszym klientom doradzamy m.in. w kwestii doboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Sporządzamy przewidziane przepisami ksh projekty dokumentów związanych z zakładaniem, przekształcaniem, łączeniem, podziałem oraz likwidacją spółek. Prowadzimy także kompleksową obsługę prawną zgromadzeń, uczestnicząc w redagowaniu tekstów uchwał, statutów oraz innych dokumentów.

    Zakres usług obejmuje w szczególności:
  • opracowanie projektu umowy zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta, z uwzględnieniem zapisów mogących mieć w przyszłości wpływ na elastyczne zarządzanie Spółką i kapitałami (np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – dopłaty, zasady podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub ograniczenia prawa do ich zbycia i wiele innych),
  • asysta prawnika z Kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego obejmującego umowę spółki,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także rejestracji w systemie REGON oraz NIP.
  • obsługa rejestracji wszelkich zmian dotyczących Spółki w KRS, ZUS i urzędzie skarbowym.

Cennik (ceny netto):
Koszt usługi: od 1000zł.NK Investment Sp. z o.o. - Centrum Wsparcia Biznesu, Wełniany Rynek 12 lok. 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
Copyright © 2007-2012 Systemy Komputerowe ADAMNA - Wszelkie prawa zastrzeżonestat4u